Universal

Bočica sa poklopcem koji sprječava začepljenje. Univerzalna upotreba. Brzo i sigurno lijepljenje u nekoliko sekundi. Od sada otporno na temperaturu, vodu i udarce

Predmete koji su u dodiru sa vlagom ili tekućinama, ostavite da se suše najmanje jedan sat prije ponovne upotrebe.

Precision

Izuzetno dugi vrat za precizno nanošenje i na teže dostupna mjesta. Od sada otporno na temperaturu, vodu i udarce!

Ukoliko zalijepite prste, pažljivo ih razdvojite uz korištenje sapuna, tople vode i tupog ruba npr. kašike.