Odredbe i uslovi sudjelovanja u Loctite izazovu

1. Opće odredbe

U razdoblju od 10.6.2024. do 11.8.2024., Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileća, Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu "Henkel"), organizira kampanju "Loctite Challenge" (u daljnjem tekstu "Kampanja").

2. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe starije od 16 godina s prebivalištem u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: sudionici). Henkelovi zaposlenici i članovi njihovih užih porodica isključeni su iz sudjelovanja u nagradnoj igri. Sudjelovanjem u kampanji sudionici izričito prihvaćaju ove uslove sudjelovanja.

3. Kako sudjelovati

Za sudjelovanje u kampanji sudionici moraju snimiti fotografiju koja prikazuje popravak pokvarenog predmeta pomoću Loctite ljepila, popraviti ga i objaviti fotografiju na svom META-društvenom računu pomoću Loctite filtera proširene stvarnosti i označiti Loctite profil. Za svaku takvu publikaciju koja ispunjava uvjete za sudjelovanje, Henkel će putem Good Labs d.o.o. posaditi stabla pod svojim brendom "Treecelet" u Republici Keniji (promocija ograničena na 10.000 stabala).

4. Nagrade

Prvih 150 Sudionika koji su uspješno postavili fotografiju kako je predviđeno u Odjeljku 3. dobit će narukvicu. Ovi sudionici će biti direktno obaviješteni putem odgovarajućih društvenih medija koji se koriste za davanje imena i adrese na koju će poslati narukvicu. Potraživanje narukvice zastarijeva bez naknade ako se dostava narukvice na adresu koju je dao dotični Sudionik ne može izvršiti iz razloga za koje je Sudionik odgovoran. U tom slučaju će biti uzet sljedeći Sudionik na listi čekanja.

5. Prava na objavljene fotografije

Sudjelovanjem i objavljivanjem fotografija, sudionici potvrđuju da su oni autori fotografija, da posjeduju sva prava na postavljene fotografije i da su slobodne i da ne krše nikakva prava trećih strana. Sudionik je odgovoran za to da objavljene fotografije ne krše važeće zakone ili prava trećih lica.

Ako su u kreiranju ili razvoju rada uključene i druge osobe osim Sudionika, Sudionik mora prije slanja pribaviti saglasnost za podnošenje i svako naknadno objavljivanje u okviru konkursa. Isto važi i u slučaju da su treća lica dobila pravo na fotografije. Henkel će biti obeštećen i smatraće se bezopasnim u ovom pogledu u svim slučajevima.

6. Prava korištenja

Svaki Sudionik će dati Henkelu i kompanijama povezanim sa Henkelom jednostavna prava korišćenja objavljenih fotografija besplatno, bez ograničenja u pogledu teritorije, vremena ili sadržaja. To uključuje korištenje fotografija u medijskim kampanjama (nacionalnim i međunarodnim) kao i druge mjere oglašavanja i korištenja (npr. objavljivanje na internetu i društvenim mrežama). Sudionik nema pravo na objavljivanje.

7. Kršenje uslova sudjelovanja

U slučaju kršenja uslova sudjelovanja ili u slučaju lažnih izjava, Henkel zadržava pravo da isključi osobu u pitanju iz Kampanje. Osim toga, biće isključene i osobe koje koriste neovlaštena pomagala ili na drugi način ostvare prednost manipulacijom.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati sudionika u bilo kojem trenutku trajanja natječaja i brisati njegove doprinose bez naknade, ako sudionik krši uslove ovih pravila ili ako je njegovo ponašanje na natječaju u suprotnosti s legitimnim interesima organizatora ili drugim sudionicima ili su u sukobu s pravnim sistemom u Bosni i Hercegovini ili dobrog ponašanja.

Henkel zadržava pravo da zatraži povrat bilo koje koristi priložene takvoj osobi i da podnese sve daljnje zahtjeve za naknadu štete.

8. Ograničenje odgovornosti

Henkel neće biti odgovoran za štetu uzrokovanu greškama, kašnjenjima ili prekidima u prenosu podataka, u slučaju kvara tehničke opreme i usluga, ili za netačan sadržaj, gubitak ili brisanje podataka zbog virusa. U suprotnom, Henkel će biti odgovoran za štetu u vezi sa sprovođenjem ove Kampanje samo ako je takvu štetu Henkel prouzrokovao namjerno ili iz krajnjeg nemara.

9. Otkazivanje ili prekid Kampanje

Henkel zadržava pravo da otkaže ili prekine Kampanju u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Ovo se posebno, ali ne isključivo, odnosi na slučajeve u kojima iz tehničkih razloga - npr. manipulacije ili greške u hardveru i/ili softveru - ili iz pravnih razloga, koje otežavaju ili onemogućavaju pravilno izvođenje Kampanje ili značajno utiču na nju. Henkel ne prihvata nikakvu odgovornost za izgubljene šanse za osvajanje nagrade. Ako je takav raskid uzrokovan ponašanjem sudionika, Henkel ima pravo da od te osobe traži naknadu štete koja je nastala kao rezultat.

10. Zadržavanje prava na promjene

Henkel zadržava pravo da izmijeni ili dopuni ove Odredbe i uslove sudjelovanja u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga, ukoliko je to neophodno u interesu jednostavne i bezbjedne obrade, a posebno radi sprečavanja zloupotrebe ili iz drugih razloga.

11. Zaštita podataka

U vezi sa sudjelovanjem u Kampanji, a posebno sa obradom distribucije poklona, Henkel obrađuje sljedeće "lične podatke" koje je dao sudionik:

  • kontakt podaci (ime, adresa, e-mail adresa)

Bez davanja ovih ličnih podataka, dostava poklona nije moguća.

Podaci će biti pohranjeni 2 mjeseca nakon završetka Kampanje u svrhu obrade istih, a nakon toga samo onoliko koliko to zahtijevaju zakonski rokovi čuvanja. Pravni zahtjevi ili drugi opravdani razlozi opravdavaju daljnje skladištenje.

Plaćanje poklona u gotovini je izričito isključeno. Ne postoji obaveza kupovine.

Konačno, ne postoji ni saradnja ni podrška META-e u implementaciji Kampanje.